Počet přístupů

Dnes 2

Včera 16

Týden 18

Měsíc 182

Celkem 72247

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI PLZEŇSKÉHO KRAJE

Mgr. Martin PLÍHAL

vedoucí odboru životního prostředí

Škroupova 18

Plzeň

 

 

 

Věc:    OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI PLZEŇSKÉHO KRAJE

 

 

 

 

 

Vážený pane hejtmane,

 

základním významem posuzování vlivu na životní prostředí tzv.EIA (environmental impact assessment)  je zjistit a vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a jejich minimalizaci. Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA a veřejné projednání posudku je její nejdůležitější fází.

 

Bohužel zavedenou praxí  Krajského úřadu Plzeňského kraje je začátek veřejného projednávání posudku stanovit na 14 hodinu, tedy na dobu, kdy je většina veřejnosti v práci.

 

V květnu 2012 má dojít k veřejnému projednávání záměru“Silniční systém města Plzně, oblast Roudná“. Tento záměr, tzv.“Obchvat Roudné“, je již více než 12 let veřejností mimořádně sledován a lidé se aktivně zapojují do všech fází plánování a příprav tohoto záměru. Protože jak Vám, tak i nám, jde o naplnění smyslu veřejného projednávání a odstranění překážek, které by vedly k vynucené neúčasti obyvatel na tomto projednávání ,

 

Vás žádáme o posunutí začátku minimálně na 16 hodinu.

 

 

 

S pozdravem

 

Ing. Pavel Denk

Koalice občanských sdružení Roudná

 

 

 

 

 

 

V Plzni dne  7.5.2012